โดยมอบความยืดหยุ่นและความอุ่นใจเมื่อต้องเผชิญกับการประมวลผลที่ค้างอยู่ในปัจจุบัน

โดยมอบความยืดหยุ่นและความอุ่นใจเมื่อต้องเผชิญกับการประมวลผลที่ค้างอยู่ในปัจจุบัน

เนื่องจากเทคโนโลยีมีอยู่เพื่อทำการทดสอบเหล่านี้แบบดิจิทัล จึงมีเหตุผลบางประการที่รัฐบาลจะไม่ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการทดสอบเหล่านี้การทดสอบความสามารถทางภาษาโดยทั่วไปประกอบด้วยสี่องค์ประกอบ: การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด องค์ประกอบสุดท้ายนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะเครื่องมือในการยืนยันว่าผู้เข้าสอบสามารถเข้าใจและพูดภาษานั้นได้อย่างแท้จริงเทคโนโลยีการตรวจสอบหน้าจอสามารถดูว่าผู้เข้าร่วมใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของตนอย่างไร

ในขณะที่เข้าร่วมการทดสอบการพูดเสมือนจริง หากพวกเขาพยายามค้นหาคำแปลหรือใช้ซอฟต์แวร์

ประเภทใดเพื่อจัดการแบบทดสอบ ผู้ตรวจสอบก็จะมองเห็นได้ง่ายการวิเคราะห์เสียงสดสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการพูดหรือเสียงรบกวนเพิ่มเติม เพื่อระบุว่ามีคนอื่นในห้องพูดในนามของผู้เข้าร่วมหรือพยายามช่วยพวกเขาในการพูดหรือไม่เหนือสิ่งอื่นใด 

ปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ฟีดวิดีโอเพื่อตรวจสอบท่าทางที่เปลี่ยนไป การเคลื่อนไหวของดวงตา และพฤติกรรมอื่นๆ ของผู้เข้าร่วม เทคโนโลยีนี้สามารถแจ้งความผิดปกติใดๆ แก่ผู้ตรวจสอบในการทดสอบเพื่อช่วยตัดสินว่าผู้เข้าร่วมอาจใช้อุปกรณ์หรือโสตทัศนูปกรณ์อื่นๆ ในห้องหรือไม่ หรือมีคนอื่นคอยช่วยเหลือหรือไม่การบันทึกการทดสอบยังสามารถวิเคราะห์เพื่อสแกนหาสิ่งผิดปกติก่อนที่จะให้ผล

การตรวจสอบตัวตนองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมการทดสอบความชำนาญเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ได้รับวีซ่าและมาถึงฝั่งของเรา นี่เป็นกระบวนการที่ UKVI คุ้นเคยอยู่แล้ว 

โดยใช้รูปถ่ายของผู้สมัครที่เพิ่งส่งมาล่าสุดและจับคู่กับหนังสือเดินทางและใบสมัคร

และหากเป็นมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการสมัครวีซ่าของนักเรียน พวกเขายังสามารถเข้าถึงรายละเอียดการสมัครของนักเรียนและผลการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนที่มาถึงมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่ทำการทดสอบท้ายที่สุดแล้ว ความเป็นไปได้ที่นักศึกษาต่างชาติอาจพลาดช่วงต้นปีเนื่องจากวีซ่าล่าช้าถือเป็นโอกาสที่เลวร้าย ซึ่งต้องการการตอบสนองที่มุ่งเน้นและเร่งด่วน

UKVI และมหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดรับเทคโนโลยีตลอดการแพร่ระบาด ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาคอขวดในปัจจุบัน

กลไกใด ๆ ที่จะลดอุปสรรคที่นักเรียนต่างชาติเผชิญเมื่อยื่นขอวีซ่าจะต้องได้รับการพิจารณาและดำเนินการหากเป็นไปได้ การนำวิธีการทดสอบภาษาอังกฤษที่ทันสมัยมาใช้มีความสำคัญต่อการรื้อฟื้นความล่าช้าของวีซ่าและปกป้องประสบการณ์ของนักเรียนอินเดียคาดว่าจะไล่ตามจีนในฐานะแหล่งหลักในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของอังกฤษภายในไม่กี่ปี หลังจากบันทึกความเข้าใจระหว่างสหราชอาณาจักรและอินเดียเพื่อรับรองคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกันและกัน

Credit : สล็อตเครดิตฟรี