ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวบล็อกเกอร์ ‘Mother Mushroom’

ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวบล็อกเกอร์ 'Mother Mushroom'

นาง Nguyen Ngoc Nhu Quynh นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมวัย 37 ปี ถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อต่อต้านรัฐบาล ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเชื่อมโยงกับกิจกรรมออนไลน์ของเธอที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล“เรากังวลอย่างยิ่งว่านาง Quynh กำลังถูกควบคุมตัวเนื่องจากการใช้สิทธิของเธอที่จะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของสาธารณะ” ผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำในข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออก

โดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อ สิทธิมนุษยชน ( OHCHR )

“เรากลัวความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจของเธอ และขอประณามการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของเธอในกระบวนการอันชอบธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เธอถูกควบคุมตัวไม่ให้ติดต่อสื่อสาร การปฏิเสธสิทธิของเธอในการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย และการห้ามไม่ให้ครอบครัวของเธอเข้าเยี่ยม” พวกเขากล่าวเสริมประเด็นที่เธอต้องเผชิญคือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทิ้งสารเคมีที่เป็นพิษ

ในเดือนเมษายน 2559 ซึ่งทำให้น่านน้ำในท้องถิ่นเป็นมลพิษและคร่าชีวิตปลาจำนวนมาก“ในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม Mother Mushroom ควรได้รับการยกย่องสำหรับความกล้าหาญและความอุตสาหะของเธอในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนมาเป็นเวลาหลายปีโดยปราศจากความกลัว” ผู้เชี่ยวชาญกล่าวย้ำผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้คือผู้รายงานพิเศษ: จอห์น เอช. น็อกซ์ ในประเด็นพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน; Maina Kiai ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ

ในการชุมนุมโดยสงบและการสมาคม; David Kaye เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพ

ในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก; Michel Forst เกี่ยวกับสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ Baskut Tuncak เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการกำจัดสารและของเสียอันตราย

ผู้รายงานพิเศษและผู้เชี่ยวชาญอิสระได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง สหประชาชาติในเจนีวา เพื่อตรวจสอบและรายงานกลับเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เฉพาะเจาะจงหรือสถานการณ์ของประเทศ ตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งกิตติมศักดิ์และผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ UN และไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน

“สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ยืดเยื้อและฝังแน่น ซึ่งส่วนใหญ่ถูกลืมหรือมองข้ามโดยส่วนที่เหลือของโลก” Tapan Mishra ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำเกาหลีเหนือกล่าวในคำนำของความต้องการ ประจำปี 2560 การประเมินสำหรับประเทศภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

โดยเฉพาะภัยแล้งและน้ำท่วม สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการขาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทำให้ประชากรกว่า 5.6 ล้านคน หรือร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดขาดอาหารและขาดสารอาหาร แม้ว่าจะมีความตึงเครียดทางการเมืองก็ตาม

credit : performancebasedfinancing.org
shwewutyi.com
banksthatdonotusechexsystems.net
studiokolko.com
folksy.info
photosbykoolkat.com
tricountycomiccon.com
whoownsyoufilm.com
naturalbornloser.net
turkishsearch.net