ซึ่งเรียกร้องให้มีแรงจูงใจและการปฏิบัติตามร่วมกันเพื่อลดความไม่เป็นทางการในระดับสูง ในการทำงานบ้าน

ซึ่งเรียกร้องให้มีแรงจูงใจและการปฏิบัติตามร่วมกันเพื่อลดความไม่เป็นทางการในระดับสูง ในการทำงานบ้าน

Mukhisa Kituyi เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ( UNCTAD ) ผู้เขียนรายงาน Information Economy กล่าว ว่า “นโยบายระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าผลกำไรจะกระจายทั่วถึง ทั่วทั้งประเทศและภายในประเทศ” 2560 : ดิจิทัล การค้า และการพัฒนาพวกเราที่ UNCTAD รู้สึกตื่นเต้นกับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของการแปลงเป็นดิจิทัล แต่เราต้องตระหนักว่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ยาครอบจักรวาล” นาย Kituyi กล่าวในการแถลงข่าว

บริษัทสี่อันดับแรกของโลกตามมูลค่าตลาดล้วนเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเศรษฐกิจดิจิทัล

ได้แก่ Apple, Alphabet (Google), Microsoft และ Amazonเศรษฐกิจดิจิทัลกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศกำลังพัฒนา จีนและอินเดียคิดเป็นเกือบร้อยละ 90 ของประชากร 750 ล้านคนที่ออนไลน์เป็นครั้งแรกระหว่างปี 2555-2558 ตามข้อมูลจากสหภาพโทรคมนาคม

ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ( ITU )รายงานระบุว่าประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับจากการแปลงเป็นดิจิทัลอาจเกิดขึ้นกับบุคคลที่ร่ำรวยและมีทักษะเป็นหลัก พลวัตของผู้ชนะได้รับทั้งหมดเป็นเรื่องปกติในระบบเศรษฐกิจบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต ซึ่งผลกระทบของเครือข่ายจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ย้ายก่อนและผู้กำหนดมาตรฐานในประเทศต่างๆ ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ซึ่งเศรษฐกิจดิจิทัลมีวิวัฒนาการมากที่สุด การใช้ ICT ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาพร้อมกับช่องว่างทางรายได้ที่เพิ่มขึ้นระหว่างคนรวยและคนจน

รายงานยังระบุด้วยว่าความท้าทายด้านนโยบายขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศต่างๆ 

ในการมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล โดยประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดจะมีความพร้อมน้อยที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนและองค์กรจำนวนมากขึ้นในประเทศกำลังพัฒนามีความสามารถที่จะมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาคมระหว่างประเทศจะต้องขยายการสนับสนุน

António Guterres เลขาธิการสหประชาชาติเน้นว่าการควบคุมพลังของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถเป็นหนึ่งในกุญแจสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกในขณะเดียวกัน พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศกำลังพัฒนายังคงถูกตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ต และผู้คนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ความเร็วสูงได้

“การกำหนดนโยบายในระดับชาติและระดับนานาชาติจำเป็นต้องลดความเสี่ยงที่การแปลงเป็นดิจิทัลอาจขยายความแตกแยกที่มีอยู่และสร้างช่องว่างใหม่” เขากล่าว“เราทุกคนต้องรวมตัวกันด้วยความรู้สึกมุ่งมั่นและความทะเยอทะยาน ” เขากล่าว โดยเน้นว่าความทะเยอทะยานหมายถึงการไม่ยอมรับ ไม่ใช่เป็นผู้ชมเฉยๆ ต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง แต่แทนที่จะมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาปนิกของการเปลี่ยนแปลง “เพื่อที่ว่า อนาคตของงานสามารถกำหนดได้ตามที่เราต้องการ”

คืนยอดเสีย