“ตัวเลขนั้นน่าทึ่งมาก ทุก ๆ เจ็ดวัน นักข่าวหนึ่งคนถูกฆ่าตายเพราะทำงานของตน เก้าในสิบคดีลอยนวล สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้” อธิบดีกล่าว

“ตัวเลขนั้นน่าทึ่งมาก ทุก ๆ เจ็ดวัน นักข่าวหนึ่งคนถูกฆ่าตายเพราะทำงานของตน เก้าในสิบคดีลอยนวล สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้” อธิบดีกล่าว

และตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 สมาชิกหอการค้าโคโซโวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานด้านแรงงาน 4 ประการของ ILO ซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม และการขจัดการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน และการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานจนถึงขณะนี้ จากข้อมูลของ ILO สมาชิกหอการค้า 40 รายได้นำหลักจรรยาบรรณในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กมาใช้ในห่วงโซ่อุปทานและชุมชนของตน 

นอกจากนี้ ประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจะถูกนำเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ

(เกรด 8-9) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายILO อุทิศตนเพื่อส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมและสิทธิมนุษยชนและแรงงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และช่วยส่งเสริมการสร้างงานที่มีคุณค่า เศรษฐกิจและสภาพการทำงานที่ทำให้คนทำงานและนักธุรกิจมีส่วนร่วมในสันติภาพ

ความเจริญรุ่งเรือง และความก้าวหน้าที่ยั่งยืนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สี่ประการคือ: ส่งเสริมและตระหนักถึงมาตรฐานและหลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำงาน สร้างโอกาสที่มากขึ้นสำหรับผู้หญิงและผู้ชายในการมีงานทำและรายได้ที่เหมาะสม เพิ่มความครอบคลุมและประสิทธิผลของการคุ้มครองทางสังคมสำหรับทุกคน และเสริมสร้างไตรภาคีและการเจรจาทางสังคมเลขาธิการฯ ตั้งข้อสังเกตว่าการหยุดยิงดูเหมือนจะยืดเยื้อเป็นส่วนใหญ่ ทำให้พลเรือนที่ติดอยู่ในพื้นที่ต้องได้รับการผ่อนปรนอย่างสิ้นหวัง และมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างรวดเร็วและสันติ” ถ้อยแถลงเน้นย้ำ

อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ยังระบุถึง “ความกังวลอย่างจริงจัง” 

ของหัวหน้าสหประชาชาติต่อรายงานกรณีการสู้รบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงในเดบอลต์เซเว และย้ำถึงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง “โดยไม่มีข้อยกเว้น”เลขาธิการเตือนถึงความสำคัญทั้งหมดของการหยุดยิง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินการในวงกว้างของข้อตกลงมินสค์ และเพื่อฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพให้กับยูเครน” แถลงการณ์สรุป

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา นายบันกล่าวชมเชยความอุตสาหะของผู้นำรัสเซีย ยูเครน ฝรั่งเศส และเยอรมนี ที่เจรจาในเบลารุส เพื่อยุติความขัดแย้งในยูเครน ส่งผลให้มีการลงนามในแพคเกจมาตรการสำหรับการดำเนินการของ ข้อตกลงมินสค์เมื่อเดือนกันยายน 2014 

การเจรจาดังกล่าวส่งผลให้เกิดการหยุดยิงและมีรายงานว่าเป็นแผนงานสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในยูเครนวิกฤตยูเครนเริ่มรุนแรงขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เมื่อมันพัฒนาจากวิกฤตการเมืองภายในเริ่มต้นเป็นการปะทะกันรุนแรงในส่วนต่างๆ ของประเทศ ต่อมาได้เกิดความขัดแย้งอย่างเต็มรูปแบบในภาคตะวันออก แม้จะมีการหยุดยิงที่มินสค์ก่อนหน้านี้ แต่สถานการณ์ในยูเครนกลับย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลร้ายแรงต่อเอกภาพ บูรณภาพแห่งดินแดน และเสถียรภาพของประเทศ

Credit : สล็ตอเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ